joi, 26 septembrie 2013

Reședințe private: Moșia Știrbey de la Buftea

1821 prima posesia ca zestre
1845 schimb de moșii
Aprox. 1840 - 1845 Casa mică și fântâna
1850 biserica Adormirea Maicii Domnului
1863 - 1864 conacul mare la inițiativa lui Alexandru B. Știrbey
1871-1890 capela funerară, arh. Theophil von Hansen
Aprox. 1919 - 1920 supraetajarea conacului de către Barbu A. Știrbey

 Sursa: A.N.R., fototeca, cărti postale, foto: Cristian Gache

Moşia Buftea-Bucoveni intră în posesia familiei Ştirbey în toamna anului 1821, fiind primită de Elisabeta Cantacuzino-Paşcanu (1805-1874) ca zestre de la unchiul ei. În urma morții premature a mamei ei, Elena Brâncoveanu (1787-1809), epitropul Elisabetei a fost marele ban Grigore Brâncoveanu (1770-1832), care şi-a înzestrat cu generozitate nepoatele.

În 1845 soţul Elisabetei, vornicul Barbu D. Ştirbey (1799-1869) face un schimb de moşii cu Mănăstirea Radu Vodă, devenind proprietar şi al moşiei Flămânzeni, trup al Buftei. Cel mai probabil terenurile au fost folosite pentru vânătoare şi în scopuri agricole.

Foto 2013: Oana Marinache

În 1850 domnitorul Barbu D. Ştirbey rectitoreşte biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului din Flămânzeşti/Flămânzeni, jud. Ilfov. Nu se cunoaşte numele constructorului sau al zugravilor ctitoriei domneşti de la 1850. Iconostasul şi mobilierul bisericii prezintă elemente neogotice ce ar putea indica meşteri străini ce vor fi lucrat şi în bisericile bucureştene de după Marele Foc.Capela Stirbey în monografia arh. Hansen (Sursa: Georg Niemann, Ferd Feldegg, Theophilos Hansen und seine Werke, Wien, 1893, p. 79)
Mai multe informații despre capelă, puteți citi aici.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu